Korporacijos struktūra

Atskiruose akademiniuose miestuose, aukštosiose mokyklose ar jų fakultetuose gali būti steigiami atskiri Sajos skyriai. Skyrių turi sudaryti ne mažiau nei 5 Sajos nariai. Sajos skyriui vadovauja Skyriaus seniūnas. Sajos skyrius steigia, reorganizuoja bei likviduoja Susirinkimas Valdybos teikimu.