SAJOS vadovybė

2015 m. balandžio 30 d. neeilinio visuotinio susirinkimo metu vienerių metų kadencijai buvo išrinkta naujoji Lietuvos šaulių studentų korporacijos SAJA Valdyba.

Pirmininkė – Danutė Matelytė

Pirmininkės pavaduotoja, taip pat valdybos narė, atsakinga už ryšius su Lietuvos šaulių sąjunga – sen! Jolita Mickevičiūtė
Korporacijos mamūnė – sen! Sigita Bietkytė
Valdybos narys, atsakingas už korporacijos karinį rengimą – Deivydas Čepas
Iždininkas, taip pat valdybos narys, atsakingas už ryšius su kitomis korporacijomis – Rokas Jašinskas