Savišvieta

AD VERBUM 2016 PAVASARIS Skaityti čia

Interviu ciklas su SAJOS atkūrėjais. Interviu su sen! Mindaugu Nefu, antroji dalis. Skaityti čia.

Interviu ciklas su SAJOS atkūrėjais. Pirmasis interviu su sen! Mindaugu Nefu. Skaityti čia

1935 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentų šaulių sajos išleistas leidinys “STUDENTAS ŠAULYS 1925-1935”

LR Seimo nario šaulio Arimanto Dumčiaus laiškas Lietuvos šaulių studentų korporacijai SAJA. Skaityti čia

Paskaitos “Kas yra šauliškumas”, 2012 02 29, skaitytos sen! Mindaugo Nefo pristatymas Spausti čia

Interviu su mūsų korporacijos sendraugiu Alminu Sinevičiumi. Skaityti čia

Pirmininko sen! Mindaugo Nefo pranešimas “Sausio 13 – osios kontekstai mūsų visuomenėje”, skaitytas Lietuvos nepriklausomybės gynėjų konferencijoje – minėjime Lietuvos Respublikos Seime, 2012 01 12 d. Skaityti čia

Sen! Norbertas Černiauskas siūlo puikų straipsnį savišvietai apie Lietuvių kalbos vartojimą. Nebūkime chamai, gerbkime kalbą! Skaityti čia

Neturėkime stribų mąstysenos! Perskaityk pats ir liepk draugui, kad neliktų Lietuvoje stribų! Skaityti čia